Các thông số huyết áp: thấp – bình thường – cao

Các thông số huyết áp: thấp – bình thường – cao

Huyết áp là mức độ áp lực của máu đẩy vào tường động mạch trong khi tim đang bóp. Các thông số huyết áp được đo bằng mmHg và bao gồm hai giá trị: huyết áp tâm trương (systolic blood pressure) và huyết áp tâm thu (diastolic blood pressure). Các thông số huyết áp được xem là bình thường, cao hoặc thấp như sau:

Huyết áp thấp:

  • Huyết áp tâm thu thấp: dưới 60 mmHg
  • Huyết áp tâm trương thấp: dưới 90 mmHg

Huyết áp bình thường:

  • Huyết áp tâm trương bình thường: dưới 120 mmHg
  • Huyết áp tâm thu bình thường: dưới 80 mmHg

Huyết áp cao:

  • Huyết áp tâm trương cao: 120-139 mmHg
  • Huyết áp tâm thu cao: 80-89 mmHg

Huyết áp rất cao:

  • Huyết áp tâm trương rất cao: 140 mmHg trở lên
  • Huyết áp tâm thu rất cao: 90 mmHg trở lên

Việc theo dõi các thông số huyết áp rất quan trọng để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến sức khỏe, như huyết áp cao, huyết áp thấp, đột quỵ và các vấn đề tim mạch. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến huyết áp, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Xem thêm về bệnh Huyết áp cao
Nội dung đăng tải tại suckhoevamonan.com chỉ mang tính chất tham khảo, người bệnh nên gặp trực tiếp Bác Sĩ để được hỗ trợ sức khỏe tốt nhất !